ปัจจัยรอบข้างที่ทำให้เกิดแคปชั่นอ่อยขึ้น

แคปชั่นอ่อย

 

จำนวนครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวเพิ่มขึ้นทุกที่แคปชั่นอ่อยพบว่าเด็กสามในสิบคนอาศัยอยู่ในบ้านที่มีผู้ปกครองคนเดียวแคปชั่นอ่อยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจำนวนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปอีกหลายปีต่อ ๆ ไปการยอมรับการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้นในการแก้ปัญหาการแคปชั่นอ่อยเป็นปัจจัยทางสังคมประการหนึ่งที่สนับสนุนการเติบโตของแคปชั่นอ่อยด้วยการยอมรับนั้นทำให้พ่อแม่ที่ไม่มีคู่ครองมีความอดทนมากขึ้น

แคปชั่นอ่อยต้องเผชิญกับความท้าทาย

มากมายแคปชั่นอ่อยพวกเขาต้องหาเลี้ยงชีพและเลี้ยงลูกโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งที่บ้าน พวกเขาประสบปัญหาทางการเงินหากไม่ได้รับเงินเลี้ยงดูบุตรหรือมีเงินเดือนสูง เวลาของพวกเขาจองไว้มากเกินไปกับงาน งานบ้าน การประชุมผู้ปกครอง และการประชุมแคปชั่นอ่อยและการพยายามใช้เวลาส่วนตัวเพื่อพักผ่อนและผ่อนคลายระบบสนับสนุนสำหรับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวกำลังเติบโตขึ้นแคปชั่นอ่อยน่ารักแต่ก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวและโดดเดี่ยวอยู่เสมอแคปชั่นอ่อยต้องรับมือกับลูกที่มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ พวกเขาอาจเผชิญกับความโกรธ ความรู้สึกถูกทอดทิ้งแคปชั่นอ่อยและการดื้อดึงจากเด็กที่รู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความสนใจเพียงพอ

แคปชั่นอ่อยแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลสำมะโนที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนพ่อผิวดำคนเดียว แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ถือว่าจำนวนนั้นเพิ่มขึ้นเช่นกัน พวกเขาแสดงความกังวลว่าพ่อผิวดำคนเดียวอาจเผชิญกับแรงกดดันมากกว่าพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวคนอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติทางสังคมอย่างต่อเนื่องแคปชั่นอ่อยแม้ว่าจะมีการเลือกปฏิบัติทางการเมืองหรือทางกฎหมายน้อยกว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนคิดว่าผู้ชายมีความพร้อมน้อยกว่าที่จะเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมากกว่าผู้หญิง โดยเถียงว่าผู้ชายไม่ได้รับการฝึกอบรมในระดับเดียวกันสำหรับงานบ้าน และโดยธรรมชาติแล้วผู้หญิงมักจะเลี้ยงดูผู้ดูแลมากกว่า อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ

ยืนยันว่าผู้ชายแคปชั่นอ่อยมีแนวโน้มที่จะเป็นกลาง

แคปชั่นอ่อยและมีเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องครอบครัวมากกว่าและมีความสอดคล้องกันมากขึ้นในการสั่งสอนลูกเหมือนที่ผู้หญิงเป็นการสัมภาษณ์พ่อเลี้ยงเดี่ยวเต็มเวลาแคปชั่นอ่อยที่ดำเนินการแคปชั่นอ่อยได้สำรวจว่าทำไมพวกเขาถึงอยากเป็นพ่อเต็มเวลา เมื่อผู้ชายพูดถึงแรงจูงใจของพวกเขา พวกเขาระบุการเติมเต็มความรับผิดชอบ ปรับความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับพ่อที่หายไป การเป็นแบบอย่างแคปชั่นอ่อย

และรักษาความสัมพันธ์ที่แคปชั่นอ่อยกับลูกๆมีการศึกษาใหม่หลายครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญและนักจิตวิทยาที่พยายามเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกคนเดียวที่เป็นคนผิวสีแคปชั่นอ่อยนอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์จำนวนหนึ่งที่มีข้อมูลและคำแนะนำที่เน้นที่ประสบการณ์การเลี้ยงลูกคนเดียวของชายผิวสีบทความต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวรรณกรรมที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งมุ่งเป้าไปที่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวชายผิวดำแคปชั่นอ่อย