ความสำคัญของแผ่นซับเสียง

แผ่นซับเสียงหมายถึงกระบวนการหรือกระบวนการลดหรือลดแรงดันเสียงที่เกี่ยวกับตัวรับและแหล่งกำเนิดเสียงที่ระบุ มีหลายวิธีในการใช้แผ่นซับเสียงเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกหรือที่ไม่ต้องการ วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและเรียบง่ายในการลดเสียงรบกวนคือการเพิ่มระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังตัวรับ หรือตัวอย่างเช่น ระยะห่างระหว่างเขตที่อยู่อาศัยกับเขตอุตสาหกรรม หากเขตที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นในระยะที่สะดวกสบายจากเขตอุตสาหกรรมที่มีเสียงดัง กระบวนการของแผ่นซับเสียงหรือฉนวนกันเสียงจะตรงไปตรงมามาก

แผ่นซับเสียงเหตุผลที่ระยะทางทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากคลื่นเสียงของพลังงานลดลงเมื่อกระจายออกไป ดังนั้นการเพิ่มระยะห่างระหว่างตัวรับและแหล่งกำเนิดเสียงจึงส่งผลให้ความเข้มของเสียงลดลง อีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูดซับหรือป้องกันคลื่นเสียงคือการใช้โครงสร้างต่างๆ เช่น แผงกั้นเสียง สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นหรือวางอย่างเรียบง่ายระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงและเครื่องรับ แผ่นซับเสียงอาจใช้หรือทำได้หลายวิธี และวิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งคือการวางชั้นวัสดุหนักที่อ่อนนุ่มระหว่างเครื่องรับกับแหล่งกำเนิดเสียง การใช้งานประเภทนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางบนผนังหรือเพดาน และมักจะใช้ดีที่สุดในช่วงเวลาของการก่อสร้างอาคาร แม้ว่าบางครั้งวัสดุสามารถวางได้ง่ายๆ ระหว่างแผ่นพื้นผนังและเพดานหลังการก่อสร้างเช่นกัน

ซึ่งอาจต้องมีการแยกส่วนโครงสร้างเฉพาะเหล่านี้ หรือผนังหรือเพดานปลอมที่สร้างขึ้นเหนือโครงสร้างที่มีอยู่และฉนวนกันเสียงที่วางไว้ระหว่างผนังที่มีอยู่กับผนังที่สร้างขึ้นใหม่ แอปพลิเคชันประเภทหลังนี้มีประสิทธิภาพมาก อย่างไรก็ตามขนาดของห้องจะลดลงเล็กน้อย แผ่นซับเสียงลดหรือลดเสียงรบกวนจากภายนอก อาจเป็นเพราะที่พักอยู่ใกล้ถนนที่พลุกพล่าน มอเตอร์เวย์ รางรถไฟ หรือแม้แต่สนามบิน แผ่นซับเสียงที่ดีที่สุดสำหรับจุดประสงค์นี้โดยทั่วไปถือว่าเป็นกระจกสองชั้นหรือสามชั้น ฉนวนป้องกันเสียงรบกวนของหน้าต่างมีประสิทธิภาพมาก

เนื่องจากถือเป็นเส้นทางหลักที่เสียงภายนอก

คลื่นเสียงจะทะลุผ่านภายนอกอาคาร อีกวิธีหนึ่งในการป้องกันอาคารจากเสียงที่เข้ามาในหน้าต่างคือการใช้ผ้าม่านหนาๆ เพราะจะช่วยซับคลื่นเสียงที่ผ่านเข้ามาทางหน้าต่าง ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้ากระจกสองชั้นหรือกระจกสามชั้นเป็นฉนวนกันเสียงที่มีประสิทธิภาพมาก สิ่งนี้อาจได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกหากมีเสียงรบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการเพิ่มหน้าต่างกระจกรองอีกบานหนึ่งภายในหน่วยกระจกสองชั้น กระจกประเภทนี้แยกจากกระจกสองชั้นหรือสามชั้น และทำงานอย่างอิสระบนกลไกการเลื่อน ซึ่งช่วยให้เข้าถึงหน่วยกระจกที่ติดตั้งได้

แผ่นซับเสียงไม่ควรสับสนกับการดูดซับเสียง เนื่องจากทำหน้าที่สองอย่างที่แตกต่างกัน บทความนี้ครอบคลุมถึงวัสดุฉนวนกันเสียงและแผ่นซับเสียงประเภทต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อลดการส่งพลังงานเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณติดตั้งฉนวนป้องกันเสียงรบกวนในห้องหนึ่ง คุณสามารถทำได้เพื่อลดเสียงรบกวน ซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่าการปิดกั้นคลื่นเสียงโดยใช้ระยะห่างหรือวัตถุมาขวางทางเดิน หรือคุณสามารถใช้การดูดซับเสียงซึ่งเปลี่ยนคลื่นเสียงโดยการระงับเสียงสะท้อน เสียงสะท้อน และการสะท้อน วัสดุฉนวนมีคุณสมบัติหน่วง

แผ่นซับเสียง

แผ่นซับเสียง rockwool